- Snøhvit-olje må ha garanti

7 milliarder kroner i oljeverdier kan gå tapt på Snøhvit og Goliat. Statoil mener at et oljeprosjekt på Snøhvit er umulig uten en garanti fra myndig— hetene som de ikke får.