Skuffede forhandlere lar medlemmene avgjøre

Det blir ikke streik i hotell— og restaurantnæringen i påsken. Menforhandlerne til arbeidstakerne er ikke fornøyd med utfallet avmeklingen, og sender det ut til medlemmene for uravstemning.