Mangler 380 lærlingplasser

380 av 1740 elever ved videregående skoler her i fylket mangler lærlingplass. SV tar opp saken.