• Kristian Jacobsen

Rogaland med to førsteplasser