Trør til litt ekstra for å få jobb

Per Øivin Lien «sykler» nye veier for å komme i arbeid. Gjennom entre spalter stor annonse søker han arbeidsgiver. I annonsen skriverhan: «Å sykle kan jeg — kunne du skaffe meg en jobb å sykle til?»