Skal vurdere forskning

OPPNEVNT: Rektor ved Høgskolen i Stavanger, Per Dahl er oppnevnt som medlem av en referansegruppe som skal vurdere finansieringen av grunnforskningen her i landet.