Q-melk haler innpå Tine-melk

Q-meieriene har til nå tatt 9,5 prosent av søtmelksalget fra Tine i NorgesGruppens forretninger, og har nær fem prosent markedsandel på landsplan.