Q-melk med ny vri

— En milepæl for melkeproduksjon og meieriindustri, proklamerte landbruksminister Lars Sponheim - og tok en slurk nytappet Q-melk fra nydesignet kartong med skrukork.