Både ja og nei fra SFT til omlasting av skip i Finmark