- Private må få lokale veiprosjekt

Lokalt næringsliv mener staten bør gi kontrakter på veiprosjekt som Rogfast og Ryfast til private utbyggere. Målet er økt forutsigbarhet, raskere utbygging og bedre vedlikehold.