Norsk sildeeksport for 3 milliardar kroner i 2005

Norge selde sild for ca. 3 milliardar kroner i fjor. Nye frodige årgangar med norsk vårgytande sild skapar forventning hos fiskarane.