• Ove Heimsvik

Vil ha 40 nye medarbeidere

Trangere tider til tross, folk slutter ikke å kjøpe hurtigmat. McDonald's selger stadig mer Big Mac og kyllingnuggets i Sør-Rogaland.