40 prosent er avdragsfrie fleksilån

Om lag 40 prosent av nyere huslån er avdragsfrie fleksilån basert på en låneramme.