Q-meieriene i pluss i 2008

Q-meieriene vil tape penger også i år, selv om de nye rammebetingelsene for private meieriaktører skal gjelde fra 1. juli.