Næringslivet vil ha «nye» språk

Rogalands næringsliv vil trenge folk som kan snakke russisk, arabisk eller kinesisk i framtiden, mener NHO.