- Psykiske lidelser ikke et hinder for å jobbe

Arbeidsgivere må bli flinkere til å ta inn folk som er kommet litt skeivt ut på livets hoppkant, mener logistikksjef i Rema 1000 på Forus, Reidar Sørvåg.