Kom et halvt år tidligere i jobb

I september 2005 var Gunnar Allan Roth i jobb igjen etter en operasjon måneden før. Stavanger Universitetssjukehus (SUS) kunne tidligst tilby ham operasjon 29. desember samme år.