• Det forventes storinnrykk på Norwegian Outlet på Black Friday. Tommy Ellingsen

Norwegian Outlet forventer fullstendig Black Friday-kaos

Åtte ekstra sikkerhetsvakter og to team fra Røde Kors. Det er noen av grepene som Norwegian Outlet tar for å være forberedt på kaoset som venter under Black Friday.