Petroleumstilsynet: Equinor må få kontroll på sikkerhetsutstyr

Igjen får Equinor pålegg om å ordne opp etter regelbrudd: Brannen på Tjeldbergodden kunne blitt en storulykke og gitt tap av liv, mener Petroleumstilsynet.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Brannen på metanolfabrikken på Tjeldbergodden på Nordmøre 2. desember i fjor kunne endt langt verre enn den gjorde. Bare tilfeldigheter gjorde at hendelsene ikke ga flere omkomne, viste Equinors egen granskingsrapport som ble publisert i begynnelsen av mai.

Torsdag la Petroleumstilsynet fram sin rapport etter brannen på Tjeldbergodden. Granskningsleder Jorun Bjørvik presenterte funnene tilsynet har gjort.

Konklusjonen er at brannen hadde potensial for storulykke og kunne gitt tap av liv. Brannen startet etter at en turbin løp løpsk etter at en ventil ikke stoppet tilførsel av damp som den skulle. En kobling med et gir røyk og store metalldeler ble slynget ut i stor hastighet. En av dem traff et rør med smøreolje, som så lakk ut og antente.

Sentralt i granskningen står at Equinor hadde gitt ventilen som sviktet lav betydning for sikkerheten. En slik klassifisering får betydning for hvordan ventilen følges opp med vedlikehold.

Tilsynet har avdekket fire avvik fra regelverket:

  • Identifisering av sikkerhetsfunksjon og oppfølging av barrierer. Ventilen var sikkerhetskritisk, men ikke vurdert som dette i Equinors systemer. Dessuten skulle ventilen vært reparert innen 2. desember – men dette var ikke gjort.
  • Oppfølging av systemet. Hvis noe ikke er definert som kritisk for sikkerheten (såkalt barriere) er det ikke noe system for å fange opp svakheter.
  • Dokumentasjon fra leverandør av turbinen for blant annet ventilen manglet.
  • Sikkerhetsavstand til brannstedet: Ikke kjent hvilken sikkerhetsavstand innsatsstyrker skal ha til brannsted.

Petroleumstilsynet gir Equinor pålegg om å få full kontroll på utstyr med sikkerhetsfunksjoner blir håndtert på riktig måte for å sikre skikkelig oppfølging av svekkelser.

Ventilen var i systemet beskrevet som alvorlig svekket. Equinor håndterte ikke dette som sikkerhetskritisk på grunn av klassifiseringen ventilen hadde fått i 2004 – noe som igjen får betydning for hvordan den vedlikeholdes.

Petroleumstilsynet skriver at de ikke har klart å finne noen begrunnelse for denne vurderingen av ventilen fra 2004.

– Vi skjønte med en gang at brannen var alvorlig. Granskningen viser at hendelsen var mer alvorlig enn vi først trodde, sier tilsynsdirektør Anne Myhrvold.

– På hvilken måte?

– Hendelsesforløpet viser at i tillegg til brannen er mulighet for en større brann og eksplosjon. Biter fyker av gårde i stor fart og kunne truffet personer både inne og ute, noe som kunne gitt alvorlig personskader og død. I tillegg kommer omfattende materielle skader og økonomisk tap, som kunne blitt enda større.

I slutten av april la tilsynet fram granskningen fra en annen alvorlig Equinor-brann i 2020 – på gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Der konkluderte tilsynet med at også denne brannen var en storulykke, med alvorlige avvik.

– Ser dere noen sammenheng mellom brannene på Tjeldbergodden og Melkøya?

– Brannene er forskjellige når en ser på selve årsakene og detaljene i utstyret. Samtidig er likhetene der helt klart når vi ser på Equinors styring av vedlikehold og etterlevelse av systemene. Der har vi funnet mangler begge steder.

– Må ha full oversikt

Tilsynsdirektør påpeker at å ha identifisert utstyr med sikkerhetsfunksjoner er vesentlig.

– Her har ikke Tjeldbergodden drevet i henhold til reglene, noe de avvikene vi har avdekket viser. Derfor gir vi Equinor pålegg.

Granskningsleder Jorun Bjørvik mener at brannen på Tjeldbergodden viser at sikkerhetskritisk utstyr ikke trenger være midt i anlegget – men også kan være i et kompressorhus.

– Også andre steder kan det være mye energi og dermed være risiko. I rapporten peker vi på Equinor ikke har hatt en systematisk gjennomgang av hele anlegget og konsekvensene av dette, sier hun.

Samtidig påpeker tilsynet at et anlegg som Tjeldbergodden er komplisert – og at Equinor ikke har tatt innover seg denne kompleksiteten. Pålegget viser at Petroleumstilsynet forventer at Equinor har innsikt i alle systemer som kan innvirke på sikker drift.

Ansvarlig konserndirektør Irene Rummelhoff sa i mai de to brannene på landanleggene var helt uakseptable. Hun sa da til E24 at selskapet nå ser at ventilen på Tjeldbergodden skulle vært klassifisert annerledes og fulgt tettere opp. Hun avviste at brannen har noe med kostnadskutt å gjøre.

– Det er ingen direkte sammenheng mellom kostnadskutt og denne brannen, sa Rummelhoff.

Tilsynsdirektør Anne Myhrvold la fram granskningsrapporten etter brannen på Tjeldbergodden torsdag.

Slik begynte brannen

Granskerne fra Equinor og Petroleumstilsynet er vesentlig enige om hvordan brannen oppsto.

En dampturbin i et kompressorhus på Tjeldbergodden som brukes til å forsyne anlegget med strøm, stanset ikke som den skulle, men økte i stedet hastigheten. En kobling mellom turbinen og et gir røyk, og tunge metalldeler ble slynget ut.

Flere deler gikk gjennom taket. Andre deler gikk gjennom en vegg og ble ikke funnet igjen fordi de trolig havnet i sjøen. En av disse gikk i hodehøyde gjennom nettinggjerdet, rundt 85 meter unna. Equinor-granskerne skriver i sin rapport at delene har hatt en hastighet på minst 600 km/t, trolig større, og konkluderer med at utfallet kunne blitt svært alvorlig gitt at folk nylig hadde vært i området hvor delene ble slynget ut. Petroleumstilsynet er enig i denne konklusjonen.

En av de tunge metalldelene traff en rørlinje med smøreolje og slo hull i denne. Oljen antente og brannen var i gang. Den spredte seg ikke til andre systemer i samme hus og var slukket etter én time.

Generatoren på Tjeldbergodden etter brannen.

Anlegget får fortsette

Ingen ble skadet på Tjeldbergodden, men begge granskningene konkluderer med at også lekkasje og eksplosjon av gass også kunne gitt flere omkomne.

Etter brannen på Tjeldbergodden har Equinor definert alle slike sikkerhetsventiler som sikkerhetskritiske.

Metanolanlegget på Tjeldbergodden startet produksjonen igjen 20. februar i år. Petroleumstilsynets pålegg får ikke noen betydning for produksjonen ved anlegget, fordi det handler om styring og systemer på et overordnet nivå, opplyser tilsynsdirektør Anne Myhrvold.

Gassanlegget på Melkøya vil ikke starte opp før neste år.

Publisert: