• Anders Minge

Arne Austreid (54) ny sjef i SR-Bank

Konsernsjef Arne Austreid (54) i Prosafe er ansatt som ny konsernsjef i Sparebank1 SR-Bank. Han begynner i stillingen ved årsskiftet når Terje Vareberg (61) går av med pensjon.