6 av 10 unge sparer til bolig

En fersk undersøkelse TNS Gallup har gjennomført i samarbeid med Finansnæringens Fellesorganisasjon, viser at 6 av 10 ungdommer under 34 år har boligsparing for ungdom.