Vet om underrapporteringen

Arbeidsgiverne må bli mer bevisste på å melde fra om skader, ikke minst av hensyn til den enkelte arbeidstager, mener lederen for Arbeidstilsynet.