Bankene stakk av med rentekuttene

Bankene håvet inn da Norges Bank barberte renten.