- Feil å bli hengt ut som skattesnyter

— Å tape ansikt er mye verre enn straffeskatt, mener Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.