Fra minus til solid pluss for Storebrand

Storebrand leverer et tredjekvartalsresultat i år på 908 millioner kroner, en bedring på 2,1 milliarder kroner fra samme periode i fjor.