– På rett spor

Skolens satsing på lesing de siste ti årene ser ut til å ha båret frukter, og det er jeg glad for, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet.