• Norge er nødt til å begrense barnetrygd til barn av foreldre som bor i ulike EØS-stater. Galina Barskaya - Fotolia

Forsvarerer dagens ordning med barnetrygd

Norge mener ESA tar feil når de ber oss fjerner begrensninger på barnetrygd til barn av foreldre der den ene jobber i Norge mens barnet bor i en annen EØS-stat.