Rogalands største bedrifter

Listen over de 100 største bedriftene i Rogaland viser at det er en positiv utvikling i næringslivet.