Svak kontroll med frivillige organisasjoner

Bare én av 20 religiøse organisasjoner plikter å avlegge offentlig regnskap. Regnskaps— kontrollen i rundt 5000 registrerte menigheter her i landet er opp til menigheten selv.