• President Barack Obama forsøker å dempe frykten for ny, økonomisk nedgang i USA. Men han erkjenner at utsiktene for landets mange arbeidsledige er dystre. LARRY DOWNING/Reuters

Obama tror ikke på ny, økonomisk nedgang

President Barack Obama forsøker å dempe frykten for ny, økonomisk nedgang i USA. Men han erkjenner at utsiktene for landets mange arbeidsledige er dystre.