Advokat mener Equinor ikke bryr seg om fiskekonflikt

Equinors havvindsatsing utenfor New York bygger på overkjøring av fiskere, mener advokat Andrew Minkiewicz. Han mener selskapet ikke vegrer seg for å gå inn i konfliktområder i jakten på nytt areal for fornybar energi.

Buck Taylor får en sverdfisk i land fra fiskebåten ute på Long Island. I havet utenfor planlegger Equinor vindkraft, noe fiskere frykter vil skade dem.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Storstilt utbygging av vindkraft til havs er på gang på østkysten av USA. Blir alle planer realisert, kan 2000 vindturbiner produsere strøm til havs om ikke så mange år.

Blant selskapene som ønsker å bygge ut vindkraft på den amerikanske østkysten, er Equinor. Som Aftenbladet har omtalt, er et av selskapets prosjekter omstridt blant fiskere, som har tatt saken til retten.

Advokat Andrew Minkiewicz mener at Equinor og andre vindselskap ikke skyr unna konflikter i jakten på nye områder for vindkraft - og heller ikker er interessert i å høre på hva fiskerne sier.

Equinor avviser begge påstander.

Empire Wind skal etter planen bygges ut i et område utenfor New York. Flere fiskerorganisasoner, og byene Narrangansett og New Bedford, har saksøkt Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).

Saksøkerne mener at BOEM burde ha vurdert andre alternativer og gjort grundigere vurderinger før de bestemte seg for at dette området var egnet for havvind. De hevder at Equinor med dette har fått rettigheter i et verdifullt havområde uten en tilstrekkelig offentlig prosess.

På Long Island er fiskerfamilien klar til kamp mot Equinor
Advokat Andrew Minkiewicz representerer muslingfiskere i rettssaken mot amerikanske myndigheters håndtering av området utenfor New York hvor Equinor planlegger havvindanlegg.

I front for saksøkerne står Fisheries Survival Fund (FSF). Organisasjonen har 200 medlemmer som driver med muslingfiske – et fiske de selv viser til er verdt 440 millioner dollar i året, og dermed det mest verdifulle i USA.

Avokat Andrew Minkiewicz representerer muslingfiskerne i rettssaken mot BOEM. Selv om Equinor ikke er saksøkt, er selskapet med i rettsprosessen på BOEMs side.

– Vi mener at myndighetene i denne saken utfordrer hvordan det avgjøres at et område kan brukes til havvind. Vanligvis har dette vært en offentlig prosess, hvor tilstøtende delstater er involvert. Men det skjedde ikke da Equinor vant Empire Wind-lisensen, sier Minkiewicz, som er partner i advokatfirmaet Kelley Drye & Warren.

Equinor foran skjema om fornybar energi

Kilden til kartet er databasen «The Wind Power» som har registrert 869 havvindparker over hele verden som enten er under planlegging, under bygging eller i drift. Kartet viser et utvalg på 546 av vindparkene, de som har lokaliseringsinformasjon i databasen.

Konsernsjef Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg på en båttur utenfor New York i september 2019, hvor Equinor presenterte Empire Wind-prosjektet sitt.

– Privat prosess

Området hvor Equinor nå planlegger sitt Empire Wind-prosjekt, ligger rundt 24 kilometer utenfor sørkysten av Long Island. Initiativet til å bygge ut vindturbiner her kom først i 2011. Bak søknaden var et samarbeid mellom offentlige New York Power Authority og Long Island Power Authority, og det børsnoterte kraftselskapet Consolidated Edison Company of New York.

BOEM har ikke kommet tilbake til Aftenbladet/E24 på forespørsel om å kommentere saken. Men på hjemmesiden har de beskrevet de ulike trinnene.

Her skriver de at de først sjekket om flere var interessert i å utvikle dette området for kommersiell vindkraft – og at de også ville ha uttalelser på konsekvenser av bruken av området til vindturbiner.

Flere selskap viste interesse for å bygge ut vindkraft i området. BOEM viser til at de avholdt en ny høringsrunde om konsekvenser, blant annet for fisk, som førte til at to prosent av det foreslåtte området ble tatt ut.

Dermed ble det lagt ut for auksjon, som Equinor senere vant.

Til tross for at det har vært flere høringsrunder underveis, er altså ikke advokat Minkiewicz og saksøkerne av BOEM fornøyd. De mener at høringsrundene kom for sent, og at det med så sterke kommersielle interesser blir vanskelig å stoppe for myndighetene.

– Vi mener at prosessen ikke er lovlig. Når en privat aktør foreslår et område på denne måten, får ikke andre aktører komme til orde før det er for sent. Så for oss handler denne saken om hvordan en skal bestemme at et område egner seg for utbygging av vindkraft før det legges ut for private aktører, sier Minkiewicz.

– Bryr seg ikke om konflikter

I rettsprosessen så langt har myndighetene forsvart seg med at det senere vil bli laget grundige rapporter og planer før det blir gitt endelig grønt lys for bygging av en vindpark. Saksøkerne mener på sin side at det ikke vil være mulig å vurdere en annen plassering på et senere tidspunkt fordi utviklerne av feltet da vil ha investert store summer i prosjektet.

Dommeren i domstolen i District of Colombia var enig med BOEM. Retten legger til grunn at rettighetene som Equinor på dette tidspunktet hadde fått, ikke innebærer annet enn en rett til å undersøke lisensområdet og komme med forslag til planer. Dermed kunne ikke saksøkerne påvise at beslutningen til BOEM vil komme til å skade interessene de ønsker å beskytte. Interessene kan beskyttes senere i prosessen, slo retten fast.

Nå venter fiskerne på at anken skal behandles – og at de skal få en ny mulighet i retten.

– Dommeren mente at status i saken gjorde at den ikke var klar for retten. Vi er uenige. Men så langt er det altså ikke tatt stilling til de underliggende argumentene våre, sier advokaten.

For fiskerorganisasjonen han representerer er det ikke tvil om at alle planene for utbygging av vind på østkysten oppleves truende.

– Nå skjer ting fort. Store områder er planlagt for vindkraft. Hvis alt bygges ut, vil det få innvirkning på mange andre aktiviteter, inkludert fiskeri. Det er forståelig at en vil øke produksjonen av fornybar energi for å bøte på problemene fra global oppvarming. Men her skapes det nye problemer, sier Minkiewicz.

– Hva med selskapene som ønsker å bygge ut vindkraft til havs, har de gjort nok for å unngå konflikter?

– Nei. De velger ikke å avgrense seg mot konfliktområder, men vil bare ha mer areal tilgjengelig. Dette gjør ikke saken mindre problematisk. Og de har ikke vært interessert i å høre på oss.

– Heller ikke Equinor?

– Det stemmer, sier Minkiewicz.

Les også

Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Les også

Leiar New York-satsinga til Equinor frå heimekontor på Hinna

Equinor tror på sameksistens

Equinor ønsker ikke å kommentere den pågående saken mellom Fisheries Survival Fund og amerikanske myndigheter, med henvisning til at selskapet ikke er direkte part i saken. Talsperson Eskil Eriksen viser til at Equinor arbeider for og tror på at sameksistens mellom fiskeri og havvind er mulig.

– Vi oppsøker ikke konfliktområder. Vi jobber for å unngå at våre havvindprosjekter påvirker fiskeriene i området. Under utviklingen av Empire Wind har vi hatt mange møter med fiskerne for å lytte på deres innspill og få en god forståelse av deres behov. Vi har også gjort tilpasninger i prosjektet basert på deres innspill. Vi fortsetter dialogen mens vi utvikler utbyggings- og driftsplanen for Empire Wind. Planen skal også adressere konsekvensene av prosjektet, og skal godkjennes av amerikanske myndigheter, sier Eriksen.

Publisert: