Regjeringen vurderer å stenge havnene for Russland

EU har foreslått å stenge havnene for russiske skip som en del av sin femte sanksjonspakke. Regjeringen vil vurdere forslaget.

Et russisk oljeskip. Bildet er fra 2015.
Publisert: Publisert:

EU-kommisjonen la tirsdag fram den femte pakken med straffetiltak mot Russland.

Der foreslår blant annet EU-leder Ursula von der Leyen forbud mot russiske skip i EU-havner, et forslag som må vedtas av alle unionens 27 medlemsland.

Onsdag morgen bekrefter fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at regjeringen vil stå sammen med EU om sanksjonene også denne gang.

– Hendelsene i Butsja har rystet oss alle, og må få konsekvenser for Russland, skriver Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til E24.

– Norge står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt, og vi vil gjennomføre også denne sanksjonspakken, fortsetter han.

Det kommer likevel ikke klart frem om regjeringen har til hensikt å stenge norske havner for russiske skip.

– Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, sier fiskeri- og havministeren.

Norge har vært skeptisk

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har blant annet Storbritannia innført forbud mot russiske skip i sine havner.

Norge har vært skeptisk til å forby russiske skip å anløpe norske havner. Forsker Indra Øverland, ved Norsk utenrikspolitisk institutt, tror dette er knyttet til Norges historiske forhold til Russland.

– Jeg tror jeg forstår hvorfor norske myndigheter ikke ønsker å gjøre tiltak som kan ødelegge det forholdet som er bygget opp historisk. Norge og Russland har aldri hatt en militær konflikt, Sovjetunionen var med på å frigjøre Finnmark etter andre verdenskrig med betydelige tap, og vi har hatt et ganske konstruktivt samarbeid med Russland i nordområdene, særlig innen fiskeri gjennom hele den kalde krigen, sier han.

Forsker Indra Øverland.

Han mener også at Norge har vært lite aktiv etter invasjonen av Ukraina.

– Norge tar ingen initiativ om nye tiltak mot Russland. Vi syter og klager over dyr strøm selv om andre land i Europa har mye dyrere energi, og andre land tar også imot mange flere flyktninger enn oss. Så Norge bidrar med veldig lite i denne situasjonen, bortsett fra olje og gass som vi tjener svært mye på. Vi ofrer ingenting. Da er det interessant at vi ikke vil nekte russiske skip å anløpe norske havner, sier Øverland.

Publisert: