Verft seiler inn skatt

For tre år siden grunnstøtte Simek. 42 millioner kroner fosset ut. Offshorereder Per Sævik tettet hullene og bragte verftet flott. Overskuddet på nesten sju millioner kroner i 1999 gir Iversen-familiens vind i seilene etter tilbakekjøpet i februar i år.