• Selv om lønnen var ganske høy, ble det så mye reising at Pål Harr til slutt sa opp jobben. FOTO: Stein J. Bjørge.

Han jobbet doble uker uten overtidsbetaling

En av syv arbeidstagere i Norge har rett på hverken fri, høyere lønn eller overtidsbetaling når de jobber overtid, viser en ny undersøkelse. I flere år var Pål Harr en av dem som ikke fikk overtidsbetalt. Arbeidsdagene besto ofte av å ta første fly ut og siste fly hjem igjen.