• Selv om lønnen var ganske høy, ble det så mye reising at Pål Harr til slutt sa opp jobben. Stein J. Bjørge.

Han jobbet doble uker uten overtidsbetaling

En av syv arbeidstagere i Norge har rett på hverken fri, høyere lønn eller overtidsbetaling når de jobber overtid, viser en ny undersøkelse. I flere år var Pål Harr en av dem som ikke fikk overtidsbetalt. Arbeidsdagene besto ofte av å ta første fly ut og siste fly hjem igjen.