Først signet, så kronet

Kjell Inge Røkke ble i går kronet til Kongen av industrinorge.Pussig nok har han unnagjort signingsferden allerede. Men fortsatthar han tilsynelatende behov for å demonstrere makten sin.