Flere kan levere på den nye måten

I fjor nyttet 12.977 telefon (tastafon) og 7355 internett ved levering av selvangivelsen i Rogaland, tilsammen 20.332. På landsbasis valgte 213.000 å levere på den nye måten, der 71.000 brukte internett og 142.000 telefon. Flere kan gjøre dette i år.