17,3 milliarder i skatt fra rogalendinger

Det skatteoppgjøret som omtales på disse sidene, omfatter ikke mer enn rundt 20 prosent av de personlige skattyterne i Rogaland.