De gode tidene fortsetter

Norsk økonomi går så det suser. Aktiviteteni fastlandsøkonomien har økt ytterligere, arbeidsledigheten erfortsatt lav og det blir lavere prisvekst de neste parårene.