Solid resultat for Hydro på Karmøy

Driftsresultatet for Hydros metallverk på Karmøy ble på solide 569 millioner kroner i første halvår i år mot 224 millioner i samme periode i fjor. Til sammenligning ble resultatet for hele 1999 på 596 millioner kroner. Årsaken til de gode tallene er i første rekke gode priser på aluminium og den høye dollarkursen.