Teigblanding på sokkelen fører til massiv pengesløsing

Statoil mener «teigblandingen» på norsk sokkel hindrer nye feltutbygginger og fører til massiv pengesløsing for samfunnet.