Godal: Bazan-avtalen svært usikker

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal sier tilNRK at avtalen med den spanske verftsgruppen Bazan om byggingen avfregatter for det norske forsvaret er svært usikker.