Banker avventer

Det blir foreløpig ikke renteøkning forSpareBank 1 SR-Banks kunder. Men utviklingen følges fra dag tildag.