• Fire av ti norske mellomledere (42 prosent) mener toppledelsen ikke har god nok troverdighet. André Bonn

Mangler tillit til toppledere

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen. Spesielt ledelsens evne til å fordele og koordinere oppgaver får kritikk