• Fire av ti norske mellomledere (42 prosent) mener toppledelsen ikke har god nok troverdighet. FOTO: André Bonn

Mangler tillit til toppledere

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen. Spesielt ledelsens evne til å fordele og koordinere oppgaver får kritikk