Sterk framgang for DnB

DnB-konsernet hadde et overskudd på 3.125 millioner kroner i 1999. Sammenlignbart resultat i 1998 var på 952 millioner kroner.