Setter av til oljebase på Bjørnøya

Miljøverndepartementet vil at nesten hele Bjørnøya skal bli naturreservat, men med en tre kvadratkilometer stor tomt for framtidig oljevirksomhet. Et vedtak om fredning kan bli fattet i løpet av året, går det fram av et brev til selskapet Bjørnøen AS.