• Ingrid Marie Sætre, Serine Midbøe Pallesen, Elisabeth Horne Kolnes, Markus Servan og Marthe Sandve skal alle tilbringe neste skoleår i USA. Tommy Ellingsen

USA - here we come!

I gjennomsnitt reiser to i hver klasse ved St. Olav på utveksling. I år er det fem elever som gjør seg seg reiseklare.