Norsk oljereduksjon aldri reell

Norges frivillige reduksjon av oljeproduksjonen de siste 18 måneder har aldri vært reell. Det viser både produksjonstallene hittil i år og tallene for hele fjoråret.