Nedgang for Kreditkassen

Kreditkassen hadde første kvartal i år et resultat etter skatt på 492 millioner kroner, mot 590 millioner kroner i samme periode i fjor.