Fraværet kraftig opp i Rogaland

Fravær på grunn av sykdom økte med 17,2 prosent i fylket første halvår, mot 13,7 prosent på landsbasis. Fraværet i Rogaland har kostet svimlende 646 millioner kroner hittil i år.