Mennene som styrer næringslivet

Orden i sakene, gode arkiver, gode systemer og god hukommelse. Det er hva som skal til, sier den profesjonelle styreformann Leif Kielsen i Sandnes.